Jordskokk

Jordskokk
Hage - Sopp - Birøkt - og mer...

mandag 3. mars 2014

Poteter fra Norsk genressurssenter

Da er jeg heldig og få "Minipoteter" i år.
 
De sortene som er klare til utsending våren 2014 er Svart Valdres, Gamle raude fra Aurland, Tromøypotet, Aspargespotet, Sharpes Express, Marius II, Arran Victory, Åspotet, Jøssing og Eigenheimer.
 
Dette er betingelsene:


Avtale om tilgang til plantegenetiske ressurser - hobbybruk
 
Betingelser for bruk av vedlagte plantemateriale

for private, ikke-kommersielle formål

(Material Transfer Agreement)
 
 
Du har mottatt plantemateriale fra samlingene til Norsk Genressurssenter og dets

samarbeidspartnere.

Levende planter med genetisk materiale (plantesorter o.l.) blir bevart i bevaringssamlinger /

feltgenbanker ulike steder i landet, i regi av Norsk genressurssenter og i samarbeid med en

rekke ulike institusjoner. Plantematerialet bevares under felles nasjonal og nordisk

forvaltning og kontroll. Materiale fra disse samlingene er allment tilgjengelig i henhold til
 
betingelsene i Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og jordbrukog andre bestemmelser. Informasjon om dette finner du på Genressurssenterets
 
hjemmeside http://www.skogoglandskap.no/temaer/internasjonal_plantetraktatMaterialet du har mottatt er ment for hobbyformål. Mottak og bruk av materialet eller

materiale avledet av dette innebærer at du aksepterer følgende betingelser:

Du kan:

- Bevare, dyrke og formere opp materialet i liten skala;

- Bruke avlingen i husstanden og evt. selge den lokalt;

- Gi materialet videre til andre i henhold til nasjonal lovgivning, forutsatt at mottakerne

aksepterer de samme betingelsene for bruk.

Du kan ikke:

- Bruke materialet til forskning, planteforedling eller høyere undervisning;

- Kreve noen immaterielle rettigheter (f.eks. patenter eller sortsbeskyttelse) eller andre

rettigheter som begrenser andres tilgang til materialet eller dets genetiske innhold.

- Selge avlingen når dette er en del av kommersiell virksomhet.

Hvis materialet er ment for andre formål enn de som er tillatt her, må du kontakte Norsk

genressurssenter og få tilsendt materialet sammen med en avtale som er utarbeidet for

profesjonelle brukere.

Videre:

- du må etterkomme nasjonale bestemmelser som gjelder for karantene, handel og annet

som gjelder bruk av plantegenetisk materiale, og

- du oppfordres til å dele erfaringene med å dyrke det vedlagte materialet med andre

potensielle brukere

Norsk genressurssenter garanterer ikke identiteten til det vedlagte materialet eller

nøyaktighet på informasjonen som evt. sendes med materialet. Det gis heller ikke garanti for

kvalitet, levedyktighet, renhet eller plantesanitær tilstand på det vedlagte materialet.
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar